BDDK’DAN COVID-19 DÜZENLEMESİ

Hukuk haberleri

BDDK, 29.05.2020 tarihli 9040 sayılı kararı ile 2019 yılı itibariyle zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar için başvuru tarihini 15 Eylül 2020 tarihine kadar uzatmıştır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tâbidir. Ayrıca zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması hâlinde, yapılacak ilânı müteakiben Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (“Fon”) gelir kaydedilir.

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesinin 3. fıkrasına göre ilan edilen zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar haziran ayının on beşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmazsa, faiz ve kâr payları ile birlikte haziran ayı sonuna kadar Fon’un hesaplarına devredilir.

Dolasıyla BDDK COVID-19’un sosyal ve ekonomik etkilerini dikkate alarak bankalar nezdinde bulunan ve hak sahipleri veya mirasçıları tarafından talep edilmeyen 2019 yılı itibariyle zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, emanet ve alacaklar için başvuru tarihini 3 (üç) ay uzatmıştır. Bu doğrultuda söz konusu tutarların faiz ve kar payları ile birlikte Fon’a devredileceği son tarih de 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

BDDK’DAN COVID-19 DÜZENLEMESİ
Başa dön